Galatians 1:3-5 New International Version (NIV)

3 Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ, 4 who gave himself for our sins to rescue us from the present evil age, according to the will of our God and Father, 5 to whom be glory for ever and ever. Amen.

Dakilang Pangalan

DAKILANG PANGALAN
Jesus Is Lord
  
AKO AY LINGKOD NA TAONG MAHINA
SUBALIT , PINALALAKAS NG IYONG SALITA
IKAW ANG DIYOS, ANG TUNAY AT DAKILA
ILIGTAS MO AKO AT SA AKIN AY MAAWA.
ARAW AT GABI’Y DUMADALANGIN
SANA’Y DINGGIN ANG AKING PAGDAING
ANG PAGHIHIRAP NG AKING DAMDAMIN
AKING KARUMIHAN AY IYONG LINISIN.

SINASAMBA KO ANG IYONG PANGALAN
AT PINUPURI KO ANG IYONG KADAKILAAN
TAGAPAGLIGTAS NG AKING BAYAN
ANG TAHANAN KO’Y DIMO PABABAYAAN.
ANG DIYOS NA SI YAHWEH AY ATING LUHURAN
AT ATING IGALANG ANG DAKILANG PANGALAN
ANG BAYANG ISRAEL AY KANYANG ININGATAN
AT PINAGTANGGOL SA KALABAN.
AKO’Y PATAWARIN SA AKING KAHANGALAN
PAGKAKAMALI KO’Y DIKO NALALAMAN
ANG AKING PAGSAMO SANA’Y MAUNAWAAN
HUMIHINGI PO AKO NG KAPATAWARAN.
ANG IYONG ANAK NASA AMIN AY NAGLIGTAS
KAILANMAN HINDI S’YA NAGMATAAS
KADAKILAAN ANG KANYANG PINAMALAS
MGA HIMALANG NAGBIGAY LUNAS.
0 Responses