Galatians 1:3-5 New International Version (NIV)

3 Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ, 4 who gave himself for our sins to rescue us from the present evil age, according to the will of our God and Father, 5 to whom be glory for ever and ever. Amen.

ANG PUSO MOANG PUSO MO
ni. Lawrence R. Gonzales

WALA AKONG NAKITANG KAHINAAN MO
KUNDI KALAKASAN NA TAGLAY MO
KAHIT MALUMANAY ANG SALITA MO
MANANATILING MALAKAS ANG PUSO MO.

ANG KARUNUNGAN MONG TAGLAY
WALA ITONG KAPANTAY
DIYOS ANG MAGPAPATUNAY
MINAMAHAL KA N’YANG TUNAY.

UPANG GUMAAN ANG IYONG KALOOBAN
LUHA AY HUWAG MONG PIGILAN
HAYAAN MONG LUPA AY BAGSAKAN
SABAY TAWAG SA KALANGITAN.

SINABI NG DIYOS, HINDI KA IIWAN (Hebreo 13:5)
KASAMA MONG LAGI KAHIT SAAN
KAHIT MGA ANGHEL AY UUTUSAN (Awit 91:11-12)
MATIYAK LAMANG IYONG KALIGTASAN.

KAHIT NA IKA’Y NAHIHIRAPAN
AT LABIS NA NASASAKTAN
LAGI MO ITONG TATANDAAN
KAHIT SAGLIT AY H’WAG KALIMUTAN
DIYOS ANG MATIBAY NA TANGGULAN. (Kawikaan 18:10)
 0 Responses